Steve Chianglin, Abogado

Telepono: 425.451.4945
Fax: 425.451.4318
Email: steve@chianglinlawfirm.com

Si Steve ay may kanyang sariling praktis. Abogado siya sa mga kliyente para sa real estate at sa mga pinagtatalunan tungkol sa mga pagnenegosyo. Tinutulungan niya ang mga may-ari ng negosyo sa mga negosasyon sa lease at sa pagreresolba ng mga hindi pinagkakasunduan ng landlord at tenant. Si Steve ay mayroon ring praktis sa real estate escrow.

Si Steve ay may bachelor's degree sa History and Comparative Literature with Honors mula sa University of Washington. Ang kanyang degree sa abugasya ay mula sa University of Washington Law School.

Si Steve ay marunong magsalita ng Mandarin at Taiwanese. Matatawagan si Steve at ang kanyang assistant na si Kelly Wang sa (425) 451 4945.