Timothy C. Chiang-Lin, Abogado

Telepono: 425.830.6868
Fax: 425.420.2660
Email: tim@afforcelaw.com

Si Tim ay nagsimula bilang isang public defender na kumakatawan sa maralita na mga kliyente sa Seattle at South King County. Higit pa sa 30 kaso ang nilitis niya. Nagtrabaho siya sa Anderson Hunter Law Firm bilang abogadong kumakatawan sa mga taong nagdedemanda. Sa kasalukuyan, ang praktis ni Tim ay nakatuon sa mga pinagtatalunan tungkol sa coverage ng insurance, personal injury, at sa mga claim ng workers compensation.

Si Tim ay miyembro ng Washington at Oregon State Bar Association. Tinanggap din siyang makapagpraktis sa United States District Court Western District of Washington at sa Tulalip Tribal Court

Si Tim ay nagtapos ng Abugasya sa University of Washington Law School. Nagtapos siya ng kolehiyo sa New York University na kung saan miyembro siya ng NYU golf team. Si Tim, kasama ng kanyang asawa at dalawang anak na lalaki ay naninirahan sa Eastside. Ang kanyang libangan ay turuan ang kanyang mga anak na maglaro ng baseball, basketball, at golf.

Si Tim ay marunong magsalita ng Mandarin at Taiwanese. Matatawagan si Tim at ang kanyang Paralegal na si Elissa sa (425) 830 6868.